EXPO72

Hartelijk welkom op de website van EXPO72

Artists

cave of forgotten dreams

Opening: zondag 27 november om 15.00 uur
 met o.a. muzikale performance door Jan Gerritsen aansluitend optreden van Footprints

Muzikale boekpresentatie: zondag 18 december om 15.00u ’het verhaal van de oorsprong’ door Wood Kees


De titel voor de tentoonstelling is ontleend aan de gelijknamige film van
Werner Herzog. Deze film gaat over grotschilderingen van 32.000 jaar oud
in de grot Chauvet Pont d’Arc in Frankrijk.

De beeldend kunstenaars hebben twee gegevens gekregen om mee te
werken: de film en het materiaal houtskool.

Wij weten niet waarom de makers van deze prehistorische schilderingen
dit 32.000 jaar geleden deden en welke boodschap en symboliek schuil
gaan in de tekeningen. Zichtbaar zijn de hoogwaardige kwaliteit en het
plezier waarmee deze kunstwerken zijn gemaakt.
Lange tijd heeft beeldend werk in dienst gestaan van religie of degene die
de dienst uitmaakt. De kunst heeft op een gegeven moment, toen zij als het ware autonoom
werd en geen andere heer wenste te erkennen dan de kunst zelf, een
vrijplaats voor zich opgeëist.

In een samenleving zijn vrijplaatsen waar kunstenaars zich verdiepen
nodig om zichtbaar te maken waar anders aan voorbij wordt gegaan, om
het leven inhoud en zin te geven.

Expo van Koel310 is zo’n vrijplaats en wordt ”The Cave”.
De kunstenaars zullen net als hun prehistorische voorgangers in de grot, de
ruimte letterlijk betekenen maar met een diversiteit aan figuratieve
voorstellingen en abstracties en met hedendaagse technieken, middelen,
kennis en vaardigheden in interactie met omgeving en publiek.

Door het materiaal houtskool ontwikkelen de kunstenaars andere
werkwijzen en door de film ontstaan nieuwe gezichtspunten.
Deze tentoonstelling is een experimentele zoektocht naar betekenis waarin
een visueel gegeven voor publiek inhoudelijk wordt uitgediept.
Betekenen in figuurlijke zin is waar deze tentoonstelling over gaat.

Informatie over de exposanten vindt u onder ‘Artists’.

Events

Namens team Expo nodigen wij u graag uit voor de opening van de nieuwe expositie:
Cave of forgotten dreams

Zondag 27 november 2016 zal vanaf 15:00 de tentoonstelling Cave of forgotten dreams  worden geopend in expo – K O E L 3 1 0.

Met o.a. muzikale performance door Jan Gerritsen aansluitend optreden van Footprints

Muzikale boekpresentatie: zondag 18 december om 15.00u ’het verhaal van de oorsprong’ door Wood Kees

Scholen kunnen op afspraak met de klas de tentoonstelling bezichtigen en leerlingen kunnen zelf met houtskool rechstreeks op een werkwand werken.

De tentoonstelling zal zijn te bezichtigen tot en met 1 januari 2017.

ADRES :

Expo
Koelmalaan 310
1813 JE Alkmaar
info@koel310.nl
www.expo72.nl

Geopend elke vrijdag t/m zondag tussen 13.00_17.00 uur